tel +48 53 544 61 64          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co trzeba wiedzieć o dostępie do dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna prowadzona jest przez świadczeniodawcę, a więc np. szpital, przychodnię, poradnię. Jest to własność świadczeniodawcy, jednak pacjent ma do niej prawo wglądu, a jeśli jest nieprzytomny, możliwe jest jej udostępnienie osobie wcześniej przez niego upoważnionej. Co jeszcze warto wiedzieć o dostępie do dokumentacji medycznej?

 

Jakie dane znajdują się w dokumentacji medycznej?

Dostęp do dokumentacji medycznej musi być odpowiednio chroniony przed osobami niepowołanymi, gdyż znajduje się w niej szereg istotnych danych pozwalających na identyfikację pacjenta (w tym m.in. imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres itp.) oraz informacje o jego stanie zdrowia i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych.

Podmiot udzielający świadczeń medycznych zobligowany jest nie tylko do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej), ale i zapewnienia im należytej ochrony przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Obowiązkiem świadczeniodawcy jest także udostępnianie dokumentacji medycznej uprawnionym podmiotom.

 

Komu może być udostępniona dokumentacja medyczna?

Świadczeniodawca ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej przede wszystkim pacjentowi — niezależnie od jego wieku. Wynika to z prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia. Oprócz tego dostęp do niej ma przedstawiciel ustawowy pacjenta, gdy jest on małoletni lub ubezwłasnowolniony. Może on korzystać z tego prawa niezależnie od samego pacjenta. Uprawnienie przedstawiciela ustawowego nie wyłączają uprawnienia samego pacjenta i odwrotnie. Do dokumentacji medycznej może mieć dostęp także osoba upoważniona przez pacjenta.

Dostęp do dokumentacji medycznej powinien być zapewniony możliwie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki. Podmiot udzielający świadczeń medycznych nie może uzależniać udostępnienia pacjentowi np. wyników badań diagnostycznych wykonanych w ramach środków medycznych od innych czynników, np. wcześniejszych wizyt u lekarza. Wszelkie wyniki badań są częścią dokumentacji medycznej i podlegają zasadom jej udostępniania.

 

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do upoważnienia wybranej przez siebie osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia, a także do dostępu do dokumentacji medycznej. Co ważne, osoba upoważniona nie musi być spokrewniona z pacjentem. Możliwe jest też upoważnienie kilku osób.