tel +48 53 544 61 64          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie są zasady kontraktowania NFZ?

Finansowanie usług medycznych ze środków publicznych przez NFZ odbywa się na podstawie specjalnie zawartej umowy. Jest ona kontraktem podpisywanym pomiędzy placówką zdrowia a dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ. Przyznanie kontraktu zainteresowanemu podmiotowi odbywa się według ustalonych procedur.

Według jakich standardów przebiega kontraktowanie z NFZ?

Terminem kontraktowanie z NFZ określamy w dość skrótowy sposób proces przygotowania i samego zawarcia umowy na finansowanie usług medycznych. Celem podpisanych umów jest zapewnienie opieki medycznej osobom uprawnionym do jej uzyskiwania na terenie podległym wpływom danego oddziału NFZ. Podpisywanie kontraktów pomiędzy NFZ a placówką opieki zdrowotnej zwaną w tym układzie świadczeniodawcą musi respektować zapisy prawne zawarte w:

  • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań,
  • Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowanie dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.).

Kontraktowanie z NFZ składa się z kilku etapów. Procedurę rozpoczyna analiza zapotrzebowania na rodzaj oraz zakres wykonywania świadczeń medycznych prowadzona przez dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Następnie dyrektor zwany zamawiającym przygotowuje plan zakupu usług opieki zdrowotnej. Posiadając rozeznanie w stanie dostępności usług wraz z włączeniem Mapy Regionalnej, dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ ogłasza konkurs ofert i rokowań w sprawie kontraktowania świadczeń medycznych. Zainteresowani zleceniodawcy powinni poszukiwać ogłoszeń w siedzibie wojewódzkiego oddziału NFZ oraz na jego stronie internetowej. Zamawiający może też przesyłać ogłoszenie do izb okręgowych zrzeszających podmioty oferujące usługi medyczne.

Ogłoszenie konkursowe zawiera wszystkie dane dotyczące zamawianego świadczenia. Znajdziemy tam pełen opis wymagań z uwzględnieniem oczekiwanych od podmiotów zapewniających świadczenie, ich kwalifikacji oraz zaplecza technicznego. Treść ogłoszenia precyzuje termin trwania zobowiązania, a także jego wartość.

W niektórych okolicznościach dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ prowadzi kontraktowanie w trybie rokowań. Tak się dzieje, gdy pojawia się pilna wcześniej nieuwzględniona potrzeba zamówienia usług opieki medycznej. Tryb rokowań stosuje się także wówczas, gdy funkcjonuje ograniczona grupa świadczeniodawców lub wcześniejsze konkursy ofert zostały unieważnione. Wówczas zamawiający wysyła do placówek zaproszenia.

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia należy przystąpić do złożenia oferty. Wymaga ona wypełnienia przygotowanego przez zamawiającego formularzu w aplikacji ofertowej. Wniosek w określonym terminie przesyła się w zamkniętej kopercie w formie wydrukowanej odzwierciedlającej stan formularza elektronicznego. Do wersji papierowej dołącza się nośnik elektroniczny.

W pracach nad przydzieleniem kontraktów w wyniku konkursu lub rokowań bierze udział powołana komisja. Jej prace składają się z etapu jawnego i niejawnego, a finałem jest ogłoszenie wyników, czyli przedstawienie podmiotów, które podpiszą z NFZ kontrakt na finansowanie świadczeń medycznych z puli środków publicznych.

Jak przygotować ofertę konkursową do NFZ?

Przygotowana oferta konkursowa powinna być zgodna z warunkami ogłoszenia, ale też spełniać wymogi techniczne i formalne. Pracę komisji konkursowej rozpoczyna zwykle analiza przesłanych wniosków pod kątem zgodności z procedurami. Wypełnianie wniosku odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Jest to zwykle czynność czasochłonna i żmudna, a niedopatrzenie czy niewłaściwe wypełnienie pól formularza może spowodować odrzucenie oferty konkursowej ze względów formalnych. Sprawy nie ułatwiają też zleceniodawcy, gdyż co roku zobowiązują podmioty zainteresowane kontraktowaniem z NFZ do importowania nowych plików.

Z tego powodu zachęcamy do powierzenia procedury wnioskowania o przyznanie kontraktu na świadczenie usług medycznych naszej firmie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w outsourcingu IT dla placówek medycznych zapewniamy kompleksowe poprowadzenie procesu kontraktowania z NFZ.

W ramach usług występujemy z wnioskiem o przyznanie dostępu do portalu świadczeniodawcy oraz opracowujemy ofertę konkursową zgodną z wymogami ogłoszenia w wersji cyfrowej i drukowanej. Ponadto regularnie uzupełniamy dane świadczeniodawcy.

 

Współpraca z nami do skuteczny sposób na pokonanie zawiłości procedur, a przede wszystkim oszczędność czasu i energii, na których nadmiar pracownicy służby zdrowia nie mogą liczyć.